Php de dizileri birleştirmek istersek array_merge() fonskiyonu ile bunu yapabiliyorduk şimdi ise dizileri ayırmayı görelim.Elinizde binlerce veri taşıyan bir dizi varsa ve bunları ayırıp daha rahat işlem yaptırmak istiyorsak bu fonksiyonu kullanabiliriz.Php Dizileri Ayırma  Array_slice() Fonksiyonu ile mevcut.

Fonksiyon Parametreleri

İlk parametre böleceğimiz dizi. İkinci parametre kaçıncı elemandan başlanacağı. (Dizilerin indis değerlerinin 0’dan başladığını unutmayın.) Üçüncü parametre ise bölmeye başladığımız indis değerinden sonra kaç adet değer alacağımız.

$dizi = array_slice($bolunecekdizi,5,25);

Burada $bolunecekdizi dizisindeki 5. kayıttan itibaren 25 adet veri verecektir bize bu şekilde bölme yapılabilir.

Kullanım Örneği

$dersler=array("Matematik","Fen Bilimleri ","Sosyal Bilgiler","Türkçe","Beden Dersi","İşletme","Programlama","Web Tasarım","Tarih","Psikoloji");
$sonhali = array_slice($dersler,2,7); 
foreach ($sonhali as $row){ 
echo $row.'<br>'; 
}

yukarıdaki kod bloğunun yaptığı işlem şudur. Sosyal bilgiler 2. indis değeri olarak geçer. Sosyal bilgiler dahil 7 adet kayıt alır yani Programlama ya kadar 7 adet veriyi alır ve bize $sonhali değişleninde foreach ile listeletir.  Php array_slice() fonksiyonu ile dizileri ayırma işlemi bu kadar farklı şekilde örneklendirilebilir.