cURL kullanımından önce genel bir tanımla başlayabiliriz.Php kullanarak başka web sayfalarından bilgi almak ve bot yapmak için sıkça kullanılan cURL kütüphanesi hakkında temel bilgilere yer verilmiştir.

Tavsiye yazı  :  cURL nedir ?

CURL kullanımı

PHP CURL yapısı içinde çeşitli işlemler için fonksiyonlar tanımlanmıştır.

PHP ile CURL işlemlerinde sıklıkla curl_init, curl_setopt, curl_exec, curl_close fonksiyonlar kullanılır.

curl_init

Fonksiyon CURL işlemini başlatmak için kullanılır. Fonksiyonun kullanımına bağlı olarak parametre ile aldığı adrese bağlanılacak adres olarak tanımlar.

curl_setopt

CURL işlemleri sırasında kullanılacak ayarları belirleyen en önemli fonksiyondur. Fonksiyon ile dosya indirme, veri gönderme vb. farklı CURL işlemlerinin yapılması sağlanır.

curl_exec

Ayarları yapılmış olan CURL oturumunu çalıştırır ve CURL ayarlarına göre değer işlem yapar.

curl_close

CURL oturumunu kapatır.

Aşağıdaki örnekte CURL ile site bağlantısı gösterilmiştir.

<?php

$ch = curl_init('http://www.moondiggy.com');

curl_exec($ch);

curl_close($ch);

?>

Yukarıdaki örneğin curl_setopt fonksiyonu ile yapılmış hali aşağıdadır.

<?php

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.moondiggy.com');

curl_exec($ch);

curl_close($ch);

?>

Aşağıda ise , cur_setopt ile uygun şekilde ayarlandırmalar yapılandırılmıştır. Örnek olarak CURLOPT_RETURNTRANSFER yani curl_exec ile yapılan işlemde değer döndürmesi sağlanmaktadır. Bu kullanımda bir değişkene atılarak opsiyonel kullanım sunulmuştur.

<?php

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.moondiggy.com');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$sonuc = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

echo htmlspecialchars($sonuc);

?>

Örnekte curl_setopt fonksiyonu ile CURLOPT_RETURNTRANSFER ayarı etkin yapılarak curl_execfonksiyonunun alınan değeri döndürmesi sağlanmıştır.

Dönen değer ile dosyaya yazdırma, HTML ayrıştırıcıyla (HTML Parser) istenen değerlerin alınması sağlanabilir.

CURL ayarları yapılan işleme ve protokole göre değişiklik gösterebilir.

Ayrıca CURLOPT_RETURNTRANSFER ayarında true değeri yerine 1 değeri false değeri yerine 0 değeri kullanılabilir.

 

Kaynak  : www.yusufsezer.com.tr/php-curl-kullanimi/