Birkaç gün önce karşılaştığım bir sorunu çözerken bilgi sahibi olduğum ve birkaç deneme , kurcalama ile çözdüğüm bir fonksiyonu anlatmak istiyorum. Php array_push() fonksiyonu tahmin edebileceğiniz üzere diziler konusuyla alakalı. İşlevi ise tam olarak şu : eğer bir dizi tanımlanmış ancak sonradan veri eklenmek isteniyorsa array_push() fonksiyonu kullanılıyor. İki parametre alıyor. Gelen değerler en sona eklenir ve bu yığın her eklemede dizi eleman sayısını bir bir arttırır. Yani şu ifade ile aynıdır ;

<?php
$array[] = $var;
?>

Bilgi : Diziye sadece bir eleman ekleyecekseniz array_push() fonksiyonunu kullanmak yerine $array[] = şeklinde kullanmanız daha iyi olacaktır.

Bilgi : Bilginize: array_push() fonksiyonunu kullandığınızda eğer ilk eleman bir dizi değilse size uyarı verecektir.Ancak array[] şeklinde bir kullanımda böyle bir durum söz konusu değildir.

Array_push() Parametreler

Toplamda iki adet parametre alır. İlki işleme sokulacak değişken , ikincisi ise diziye eklenecek olan değişkendir.

array_push ( array $dizi , $değişken )

Array_push() Dönen Değerler

Ekleme sonucunda dizideki eleman sayısı ile döner.

 Array_push() Örnek

<?php
$hero= array("Spider-man", "Batman", "Kaptan Amerika");
array_push($hero , "Thor", "Hulk");
print_r($hero);
?>

Yukarıdaki basit örneğin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır  ;

Array
(
    [0] => Spider-man
    [1] => Batman
    [2] => Kaptan Amerika
    [3] => Thor
    [4] => Hulk
)

Kaynak  : http://php.net