Java da yapıcılar , new anahtar kelimesi ile yeni bir nesne oluşturulduğunda devreye girerler. Başlangıç değer atamasını yapmak için kullanılırlar. Java – Yapıcılar (Constructors) için basit bir örnek verecek olursak SınıfAdı nesne1 = new SınıfAdı. Bu sayede varsayılan yapıcı çağrılmış oldu.

Yapıcıların Özellikleri

1-) Yapıcı (constructor) ismi ile sınıf ismi aynı olmalıdır.
2-) Yapıcı (constructor) her zaman new anahtar kelimesi ile çağrılır.
3-) Yapıcılar geriye değer döndürmez.
4-)Yapıcılar parametreli ve parametresiz olarak kullanılabilir.

Parametresiz Yapıcı

class ClassName{
int deger;
ClassName()
{
deger=10;
}
}

Parametreli Yapıcı

class ClassName {
int deger;
ClassName(int i)
{
deger=i;
}
}