Dijital pazarlama uzmanının tanımını yapmadan evvel dijital pazarlamanın ne olduğuna bahsetmek konunun anlaşılırlığı açısından yardımsever olacaktır. Dijital pazarlama; ürünün tanıtımının ve satışının internet ortamında diğer bir ifade ile dijital ortamda yapılmasıdır. Tip odaklı olarak tasarlanan e-ticaret sitelerinin verimi oldukça yüksektir. İşte e-ticaret sitesindeki bu tasarımları ve işleyişi peşine düşüp takip eden, gerektiği durumlarda iyileştirmeler yapan kişiye dijital pazarlama uzmanı denir. Dijital pazarlama uzmanının en temel görevi hizmet verdiği markanın popülaritesini ve satış rakamlarını arttırmaktır.

Teknolojinin sürekli gelişimine but uydurmak için bu mesleği seçim etmiş ya da edecek olan bireylerin dijital pazarlama eğitimi alması epeyce önemlidir. Oryantasyon eğitimi olarak da nitelendirilebilen bu eğitim bireyin mesleğe uyma sürecini kolaylaştırır. Dijital pazarlama uzmanının sosyal medya yönetimi konusundaki yetenekleri mesleğini başarılı bir şekilde hayata geçirmesi açısından epeyce manâlı bir parametredir. Çünkü; günümüzde sosyal ağ kullanımı oldukça yükselmiş durumdadır ve bu yükselişin artarak devam edeceği uzmanlar kadar yapılan araştırmalar neticesinde kesinleşmiş bir durumdur. sosyal medya yönetimi noktasında yetkin özellikleri olan dijital pazarlama uzmanlarının markanın sosyal hesapları üstünde yaptığı değişimlerin epeyce fazla geri dönüşlere sebebiyet vereceği otoriteler tarafından kabul görebilen bir gerçektir. Bunun yanında dijital pazarlama uzmanının dijital pazarı ilgilendiren SEO, SEM, SMM, Affiliate Marketing ve E-Mail Marketing kavramlarına hakim olması da mesleğini icra etmek açısından epeyce gereklidir.

Dijital Pazarlama Uzmanının Görevi

dijital pazarlama uzmanının görevleri

Bir önceki paragrafta dijital pazarlama uzmanının temel görevinin hizmet verdiği markanın popülerliğini arttırmak olduğunu belirtsek de görevler konusuna ayrıntılı olarak bahsetmek gerekir. Dijital pazarlama uzmanının görevlerini şu şekilde maddeleyebiliriz:

– Idare kadar kendisine verilen reklam bütçesini etkin bir şekilde yönetmek ve içten noktalara temas etmek

– Markanın pazara sunduğu ürünler için reklam tasarımını ve kurgusunu ürüne uygun olmak koşulu ile cazibeli bir şekilde planlamak

– Markanın internet sitesinin içerik kalitesini ve estetiğini desteklemek

sosyal ağ yönetimi yaparak markanın sosyal alemde müşterilerin ilgi odağı haline gelmesini temin etmek

Dijital pazarlama uzmanının başlıca görevlerini yukarıda belirttiğimiz maddeler oluşturur. Ama çalıştığı markanın işleyişine ve yapısına tarafından bu görevler artabildiği gibi azalabilir de.

Dijital Pazarlama Uzmanı Ne Kadar Ücret Alır?

Geleceğe karşın hedefleri arasında dijital pazarlama uzmanı olmak olan bireylerin akıllarına takılan sorulardan birisi de dijital pazarlama uzmanı ne kadar ücret alır sorusudur. İşe başlangıç maaşı bireyin niteliklerine tarafından değişkenlik gösterse de genel itibariyle bakıldığında dijital uzmanlığı başlangıç maaşları 1500-2000 TL arasında değişkenlik gösterir. Meslekte minimum 1 yıl en fazla 3 yıl çalışan bireylerin maaşları ise 2000 TL ile 3500 TL aralığında değişir. Bunun yanına meslekte 3 yılını dolduran bireylerin maaşı ise 3500 TL  ve üzerindedir. Ücret konusu ucu açık bir konu olduğundan bireyin sahip olduğu nitelikler bu aşamada epeyce önemlidir.