Dijital Pazarlama Stratejileri

Dijital Pazarlama Stratejileri

Pazarlama stratejileri, özellikle Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkmış ve yaygınlık kazanmış olan bir bilim dalıdır. Üretilen ürünlerin hangi yollarla ve kimlere satılacağını belirleyen, bu amaçla çeşitli faaliyetler yürüten pazarlama, ortaya çıkışından sonra sürekli olarak değişime uğramıştır. Pazarlamanın son gelmiş olduğu noktalardan biri de dijital pazarlama adı verilen aşamadır. İnternet ve bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişimlere paralel olarak ticari ürünler ve hizmetler dijital ortama taşınmış ve e ticaret denilen yeni bir trend ortaya çıkmıştır.

Bu taşınma işlemi pazarlama alanının da dijitalleşmesine neden olmuştur. Dijital pazarlama, etkili pazarlama stratejileri arasında oldukça büyük bir yer kaplıyor. Hatta günümüzde pazarlama faaliyetlerinin büyük ölçüde dijital ortamlarda yürütüldüğünü söylemek mümkündür.

Dijital Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Dijital
pazarlama, içerisinden birden fazla unsurun yer aldığı çok yönlü bir süreçtir.
Bu sürecin en önemli ayaklarından biri de doğru strateji oluşturabilmektir.
Dijital pazarlama stratejisi oluştururken öncelikle hedef kitle belirlenmeli, sonrasında da hedef kitleye hangi dijital
platformlar üzerinden hitap edileceğine karar verilmelidir. Müşteri kitlesini doğru analiz etmek,
pazarlama faaliyeti için harcanan bütçenin daha verimli olması açısından
önemlidir.

Pazarlama
faaliyetleri müşteri kitlesini doğrudan etkileyerek pazarın kalitesini de
belirlemektedir. Yapılacak olan pazarlama
çalışmaları
oldukça şeffaf bir sürecin ardından oluşturulmalı ve
müşterilerin satın alma davranışını gerçekleştirmeleri temin edilmelidir.
Ayrıca yalnızca müşteriler değil, potansiyel
müşteri
olan kişiler de bu süreçte kazanılarak müşteriye dönüştürülmelidir.
Müşteriye dönüşen kişiler gelir elde ettirerek Pazar faaliyetlerini verimli
hale getirecektir.

Dijital Pazarlama Strateji Örnekleri

Doğru
dijital pazarlama stratejisi oluşturabilmek
için bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Doğru şekilde planlanmış olan bir
dijital pazarlama stratejisi, ürün satış
rakamları üzerinde olumlu geri dönüşlere neden olacaktır. İzlenmesi gereken
adımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • İşletme, hedefinin ne olduğunu ve ne yapmak
  istediğini kesin hatları ile belirlemelidir.
 • Eğer yapılmışsa daha önceki yılların dijital pazarlama stratejileri göz önünde
  bulundurulmalı ve neyin doğru, neyin yanlış yapıldığı değerlendirilmelidir.
 • Rakip
  analizi
  es geçilmemeli ve aynı işi yapan rakiplerin neler yaptıkları, hangi
  stratejileri uyguladıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Hazırlanan pazarlama
  taktikleri
  hangi araçlar kullanılarak hayata geçirileceği ve hangi
  platformlarda ne tür faaliyetler yürütüleceğine karar verilmelidir.

Bu adımları izleyerek sizlerde uygun bir strateji oluşturabilir, bu doğrultuda satışlarınızı yükseltebilirsiniz.

Dijital Dünyada Rekabet

Dijital
pazarlamanın işletmelere sağlamış olduğu çok sayıda avantajın yanında, kıyasıya
rekabetin yaşandığı bir faaliyet olduğun da bilmek gerekir. Klasik pazarlama
yöntemlerinde, belirli fiziki sınırları olan bir çevrede faaliyet yürütülürken,
dijital pazarlamada tüm sınırlar ortadan kalkmaktadır. İnternet ortamında ürünler tüm dünya ile paylaşılırken,
rekabet de tüm dünyaya karşı yapılır. Bu nedenle de dijital dünyada rekabet
edebilmek oldukça uzmanlık gerektiren bir iştir. Doğru strateji belirlemek ve
belirlenen stratejiyi uygulayabilmek bile her zaman istenilen sonuca
ulaşılacağı anlamına gelmez. Rekabetin zorlayıcı olduğu bu ortamda, sürekli
olarak güncellenebilir pazarlama
teknikleri
geliştirmek gereklidir.

Dijital Pazar İçin Hedef Kitle Belirleme

Esasında
dijital pazarlarda, internet erişimine sahip olan her birey hedef kitle
niteliği taşır. Ancak ürünleriniz ve
hizmetleriniz
ile ilgilenen kişilerin belirlenmesi ve doğrudan bu kitleye
hitap edilmesi, dijital pazarlama sürecinin başarıya ulaşması açısından
değerlidir. İçinde bulunduğumuz büyük veri çağında hedef kitlelerin analiz
edilebilmesi ve tüketici profillerinin çıkarılabilmesi açısından çok sayıda
yöntem kullanılıyor. Veri analizi denilen yöntem ile yapay zekâ teknolojileri
tarafından analiz edilen bu veriler neticesinde, kimlerin marka hedef kitlesi olacağı belirlenebiliyor.

Dijital Pazarlama Rakip Analizi

Dijital
pazarlamanın en önemli ayaklarından birini de rakip analizi oluşturuyor. Aynı
alanda faaliyet gösteren diğer firmaların ürünlerinin ve kullandıkları pazarlama stratejilerinin analiz
edilmesi, online pazarlama açısından
daha isabetli tercihler yapılmasının önünü açıyor. Ayrıca rakip analizi, rakip
firmaların yaptığı yanlışların belirlenmesi ve aynı yanlışlara düşülmemesi
açısından da önem arz ediyor.

Rakip analizi için rakibin web sitesinin analizinin yapılması, rakip tarafından aktif olarak uygulanmakta olan reklam faaliyetlerinin incelenmesi, arama motorları üzerinde hangi kelimelerde ön plana çıktığı gibi unsurlar öncelikle dikkate alınmalıdır. Rakip firma eğer uzun geçmişe sahip olan bir firma ise geçmişte uygulamış olduğu reklam ve pazarlama faaliyetlerini incelemek de yerinde bir davranış olacaktır.

Dijital Pazarlama İçin Uygun Kanalların Seçilmesi

Dijital
pazarlama stratejisi belirlemek kadar, belirlenen stratejilerin hangi
platformlarda uygulanacağı da önemlidir. Pazarlanması istenen ürünün hedef
kitlesinin alışkanlıkları göz önüne
alınarak bu konuda karar verilmelidir. Örneğin büyük ölçüde gençlere hitap eden
bir ürün için sosyal medya
platformlarını tercih etmek oldukça akıllıcadır. Ancak aynı durum, dijital
göçmen unvanına sahip olan bir hedef kitle açısından başarısızlığa uğramak
anlamına gelecektir.

İnternetten satış, günümüzde çok sayıda
insanın ve firmanın yönelmiş olduğu bir alandır. Ancak bu alanda söz sahibi
olabilmek her geçen gün daha da zor hale geliyor. Bu yüzden de firmalar, doğru
strateji ile doğru platformlarda yer almalı ve internetin köşe başları tamamen
tutulmadan önce kendilerine yer edinmelidir.

Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

Sosyal
medyada doğru ve başarılı bir pazarlama yapabilmek için detaylı bir pazar araştırması neredeyse bir
zorunluluktur. Sosyal medyada pazarlama stratejisi belirlerken hedefler açık ve
net olmalıdır. Ayrıca etkili sosyal
medya pazarlama
yöntemlerinden biride, stratejilerin ölçülebilir olmasıdır.
Yani uygulanan stratejinin ne yöne doğru ilerleyiş kaydettiği
belirlenebilmelidir. Aynı zamanda stratejilerin gerçekçi olmasına da özen
gösterilmelidir. Yani belirlenen pazarlama
stratejileri
, firmanın bütçe durumuna uygun olmalıdır.

Marka ve İtibar Yönetimi

Rekabetin
büyük önem arz etmeye başladığı bu çağda, markaların itibarları oldukça
önemlidir. Öyle ki marka yönetimi ya da itibar yönetimi adları ile yeni
profesyonel iş kolları doğmuştur. Dijital
pazarlama ve SEO
çalışmaları sayesinde de markaların itibarlarının
korunması ve geliştirilmesi mümkündür. Ticaretin ve alışverişlerin büyük ölçüde
internetten döndüğü dijital çağda, markaların bu platformlarda elde etmiş
olduğu itibar marka geleceği açısından oldukça değerlidir.

Ürün Pazarlama Stratejileri

Etkili pazarlama stratejileri
oluşturabilmenin ön koşulu, hedef kitlenin iyi tanınmış olmasıdır. Eğer bir
firma, kendisine hedef kitle olarak
belirlediği insanların ne zaman ve hangi şartlar altında satın almaya meyilli
olduğunu belirleyebilirse, pazarlama faaliyeti de büyük ölçüde başarıya ulaşır.
Pazarlamanın temel ayaklarından biri, müşteri kitlesinin ihtiyacı olduğu anda
ürünleri göz önüne getirebilmektir.

Dijital Pazarlama ve SEO

İnternet
üzerinden faaliyet gösteren firmaların hem ürünlerini tanıtabilmek hem de
pazarlayabilmek için tercih ettiği yöntemler arasında dijital pazarlama ve SEO uygulamaları büyük yer tutuyor. Arama motorları sıralamalarında üst
sıralarda yer alabilmek için gerçekleştirilen bir faaliyet olan SEO, doğru
stratejiler üretilerek uygulandığı zaman satış rakamlarında gözle görülür bir
artışın yaşanmasına yol açıyor.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya İlişkisiİnternetten satış için kullanılan stratejilerin aktif olarak uygulandığı platformlar arasında sosyal medya organları önemli bir yere sahip. Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan bu platformlar, hem ürün satış açısından, hem de dijital pazarlama açısından oldukça verimli bir alandır. Bu yüzden de dijital pazarlama ve sosyal medya arasındaki bağ oldukça güçlüdür.

moondiggy ile Dijital dünyada markanızı öne taşıyın!

Dijital Pazarlama Yapılırken Nelere Dikkat Edilmektedir?

Dijital pazarlama yapılırken ilk öncelik hedef belirlemektedir. Hedef hakkında detaylı stratejiler oluşturmak ve bu yönde potansiyel müşterilere yönelmek akıllıca olacaktır.

Potansiyel Müşteri Nasıl Belirlenir?

Potansiyel müşteriler, sunmuş olduğunuz hizmet ile en alakalı olan kişilerdir. Bu müşterileri içerikler ile etkileşimlerinden, anahtar kelimelerin hacimlerinden veya sosyal medyada ki davranışlarından tespit etmek ve bir hedef kitle oluşturmak mümkündür.

Dijital Pazarlama Neden Önemlidir?

İnternetin yaygınlaşması ve kullanım sayılarının sürekli artması nedeniyle dijital pazarlama, reklamcılık anlamında büyük önem kazanmıştır. SEM ile potansiyel müşterilerinize kolay ulaşabilir, daha uygun maliyetler ile reklamlar oluşturabilirsiniz.

Dijital Pazarlama hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.

Yorum

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

SEO Uzmanıyla Görüş.

Hemen Bir SEO Uzmanı ile Görüşerek Firmanız İçin İnternette Ön Sıralarda Yer Alma Fırsatını Yakalayın.